Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Quantum Computing and Quantum Technologies” (Κβαντική Υπολογιστική και Κβαντικές Τεχνολογίες) από το ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

21/6/2021

Διεθνές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών στους Κβαντικούς Υπολογιστές και τις Κβαντικές Τεχνολογίες, μοναδικό στην Ελλάδα

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του  Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» συμμετέχουν στο πρόγραμμα IBM Quantum Educators, το οποίο παρέχει κατά την διάρκεια των μαθημάτων στους διδάσκοντες, στις φοιτήτριες και στους φοιτητές  πρόσβαση σε Κβαντικούς Υπολογιστές της ΙΒΜ, καθώς και στο πιο πρόσφατο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο αναπτύχθηκε για να πειραματιστούν και να προγραμματίσουν Κβαντικούς Υπολογιστές.  

 Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο του 2021 και διαρκεί τρία εξάμηνα. Είναι απαραίτητη η πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Γ1 ή ανώτερο. Ο μέγιστος αριθμός των φοιτητριών/φοιτητών είναι 30.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος : https://quantum.ee.duth.gr/, ή από τον Διευθυντή του προγράμματος Καθηγητή Ιωάννη Καραφυλλίδη, email: [email protected]

 


Δελτίο Τύπου

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
284 KB