Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επαναχρήσεις κτιρίων και συνόλων” από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022

Σας ενημερώνουμε για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο “Επαναχρήσεις κτιρίων και συνόλων” για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Συνημμένα θα βρείτε τον κανονισμό σπουδών, την πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, την αίτηση καθώς και το ενημερωτικό φυλλάδιο.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, συνοδευόμενων από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έως και 30 Ιουνίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τόσο για την φυσιογνωμία του Τμήματος όσο και για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών οι ενδιαφερόμενοι-ες καλούνται να απευθυνθούν στη Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (καθημερινά 12.00 – 14.00), Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πεδίο Άρεως, 383 34 ΒΟΛΟΣ τηλ. 24210 74242,

www.arch.uth.gr/reuse-master/

e-mail: [email protected] και [email protected] .


Αίτηση

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
1 MB
Ενημερωτικό φυλλάδιο

pdf
857 KB
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακού

pdf
134 KB