Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ, για το Ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» λειτουργεί στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που εμβαθύνει σε θέματα και μεθόδους χωρικού σχεδιασμού που σχετίζονται με τις προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες πόλεις και περιφέρειες.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει και φέτος χωρίς τέλη φοίτησης και η χρονική διάρκεια φοίτησης είναι ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 μόλις ξεκίνησε και θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Ιουλίου.

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ:

https://msc-planresilience.plandevel.auth.gr/index.php/el/prokirykseis/prokiryksi-2024-2025

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ :

https://msc-planresilience.plandevel.auth.gr/index.php/el/