Ενημέρωση

Περίληψη προκήρυξης Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών της ΔΕΗ ΑΕ: «Μετασχηματισμοί του Τοπίου στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας»

Η ΔΕΗ ΑΕ έχει προκηρύξει Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο: «Μετασχηματισμοί του Τοπίου στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας».

Λήξη υποβολής προτάσεων:  Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14:00.

Συνημμένα θα βρείτε την περίληψη της προκήρυξης και την αίτηση συμμετοχής.