Ενημέρωση

Περίληψη Προκήρυξης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών, ενός σταδίου, του Δήμου Πύλης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ»

Συνημμένα θα βρείτε την Περίληψη Προκήρυξης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών, ενός σταδίου, του Δήμου Πύλης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ».