Εκπαίδευση

ΠΕΓΑ ΤΕΙ Θεσσαλίας – Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ)

Ανακοινώνεται ότι το χρονικό διάστημα 07/09/2015 – 16/10/2015 στο Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στην Καρδίτσα, θα υλοποιηθεί ειδικό Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) με τίτλο «Σχεδιασμός και Τεχνολογία Ξύλου και Επίπλου» το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε αποφοίτους πανεπιστημίου και ΤΕΙ, και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013.

Το πρόγραμμα συντάχθηκε από Μέλη ΕΠ του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου και αποσκοπεί στην παροχή σύγχρονης γνώσης και κατάρτισης στα αντικείμενα της τεχνολογίας ξύλου, της τεχνολογίας παραγωγής επίπλου & ξυλοκατασκευών και σχεδιασμού επίπλου. Συναφή με το πρόγραμμα αυτό θεωρούνται τα ακόλουθα πτυχία: Σχεδιαστών και Τεχνολόγων ξύλου και επίπλου, Δασολόγων, Αρχιτεκτόνων μηχανικών, Μηχανολόγων μηχανικών, Βιομηχανικών σχεδιαστών, Πολιτικών μηχανικών, Τεχνολόγων Δασοπόνων, Μηχανικών παραγωγής, Χημικών μηχανικών, Επιστήμης και τεχνολογίας υλικών, Εσωτερικής αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμού αντικειμένων, Διακόσμησης, Μάρκετινγκ, και ειδικοτήτων με συνάφεια στα αντικείμενα του σχεδιασμού προϊόντων ή/και τεχνολογίας υλικών.

Το εν λόγω ΠΕΓΑ αναμένεται να προσφέρει εφαρμοσμένες γνώσεις σε αποφοίτους ή επαγγελματίες που τις χρειάζονται και δεν μπορούν να τις αποκτήσουν με άλλο τρόπο. Οι γνώσεις που θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες θεωρούνται καινοτόμες για τα ελληνικά δεδομένα, διότι μέσα από τη διεξαγωγή του ΠΕΓΑ θα γίνει προσφορά γνώσεων στα τρία ανωτέρω, πολύ εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα, και οι συνδυασμένες αυτές γνώσεις θεωρούνται απαραίτητες για οποιονδήποτε εργάζεται ή θέλει να εργαστεί σε επιχειρήσεις του κλάδου ξύλου, επίπλου και ξύλινων κατασκευών.

Η συμμετοχή στο ΠΕΓΑ είναι δωρεάν. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Κατάρτισης από το Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Θεσσαλίας, συνοδευόμενο από διδακτικές μονάδες (18 ECTS) κατά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακαδημαϊκών Μονάδων.

Πληροφορίες (αιτήσεις έως 31 Ιουλίου):  http://pega-stex.teilar.gr  &  Email: [email protected]

Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Σωτήριος Καραστεργίου (τηλ. 24410 64.744)


Δελτίο Τύπου

Πρόγραμμα επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ)

pdf
115 KB