Ενημέρωση

Επιστολή – “Σαπωνοποιία Πατούνη” στην Κέρκυρα – Αθήνα 22 Ιουνίου 2010


Επιστολή – “Σαπωνοποιία Πατούνη” στην Κέρκυρα – Αθήνα 22 Ιουνίου 2010

 

Α.Π. 40888, Αθήνα 22 Ιουλίου 2010

Προς:
1. Τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού
κo Παύλο Γερουλάνο
2. Τη Γενική Γραμματέα Πολιτισμού
κα Λίνα Μενδώνη
Μπουμπουλίνας 20-22
10682 Αθήνα

Θέμα: «Σαπωνοποιία Πατούνη» στην Κέρκυρα

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων υποστηρίζει την με Α.Π. 17/10 απόφαση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κέρκυρας, προκειμένου να διατηρηθεί και ν’ αναδειχθεί η «Σαπωνοποιία Πατούνη» στην Κέρκυρα.

Αποτελεί μοναδικό δείγμα προβιομηχανικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς που λειτουργεί μέχρι σήμερα με τις ίδιες μεθόδους για πέντε γενεές, της ίδιας οικογένειας (πάνω από 100 χρόνια).

Σε κάθε περίπτωση τέτοια δείγματα αρχιτεκτονικής κληρονομιάς αξίζουν μουσειακής διατήρησης.

Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ δηλώνει την υποστήριξή του για τη διατήρηση της «Σαπωνοποιίας Πατούνη», στο σύνολό της, όπως έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο από το ΥΠΠΟ, με το μηχανολογικό εξοπλισμό της in situ, το χημείο, το γραφείο – αρχείο και εν γένει ότι συνιστά τη συνέχιση των παραδοσιακών μεθόδων λειτουργίας της.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ