Δομή

Παράταση προθεσμίας μέχρι και τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής με Ανακοίνωση στο Συνέδριο Τμήματος Αττικής ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και λοιπές σχετικές προβλέψεις.

Παράταση προθεσμίας μέχρι και τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής με Ανακοίνωση στο Συνέδριο Τμήματος Αττικής ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και λοιπές σχετικές προβλέψεις.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι
Σας ενημερώνουμε ότι η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου του Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, για την πιο άνετη υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής με ανακοίνωση στο Συνέδριο, αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των απαιτουμένων στοιχείων, προς την ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας του ΣΑΔΑΣ Τμήματος Αττικής ([email protected] ή [email protected]), μέχρι τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017.

Η Οργανωτική Επιτροπή όρισε επίσης την 30 Νοεμβρίου 2017 ως προθεσμία για την κατάθεση του γραπτού κειμένου των ανακοινώσεων, ώστε να συμπεριληφθούν στην δημοσίευση των πρακτικών του Συνεδρίου. Το κείμενο αυτό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει (συμπεριλαμβανομένων των τίτλων, των υποσημειώσεων, των παραπομπών και λοιπών λέξεων), τις τρεις χιλιάδες λέξεις.

Τα απαιτούμενα στοιχεία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής υπενθυμίζουμε ότι είναι:
1.     Τίτλος της ανακοίνωσης
2.     Περίληψη της ανακοίνωσης, έκτασης μεταξύ 250 έως 300 λέξεων.
Στην περίληψη μπορεί να περιλαμβάνεται ενδεικτικά και μια ευρύτερη σκοπούμενη θεωρητική περιοχή αναφοράς της ανακοίνωσης.
3.     Στοιχεία του ενδιαφερομένου: Ονοματεπώνυμο, ακαδημαϊκό τίτλο, επαγγελματική απασχόληση, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι:
Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα του συνεδρίου με παρουσίαση ανακοίνωσης είναι 20 ευρώ.
Η προβλεπόμενη διάρκεια εκφώνησης των ανακοινώσεων είναι 10 λεπτά περίπου.
Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου θα διαμορφώσει τις τελικές ενότητες κατά τις οποίες θα παρουσιαστούν οι ανακοινώσεις που θα κάνει αποδεκτές, για να προσεγγιστεί και να αναπτυχθεί το θέμα του Συνεδρίου.

 

Ο Πρόεδρος Τμήματος Αττικής ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
Αντώνης Μαούνης

Η Γενική Γραμματέας Τμήματος Αττικής ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
Ελένη Βαφειάδου