Ενημέρωση

Παράταση προθεσμίας λήξης υποβολής των προτάσεων και επισημάνσεις για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο «Αισθητική ενοποίηση και λειτουργική αναβάθμιση υφιστάμενων πεζοδρόμων στη γειτονιά Πλάκα – Μοναστηράκι»

Συνημμένα θα βρείτε την με αριθ. 377 / 2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων που αφορά έγκριση για την παράταση της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των φακέλων συμμετοχής για τον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο «Αισθητική ενοποίηση και λειτουργική αναβάθμιση υφιστάμενων πεζοδρόμων στη γειτονιά Πλάκα – Μοναστηράκι» έως την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00, καθώς και τις απαραίτητες επισημάνσεις ως προς το «ΑΡΘΡΟ 15 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ» της Αναλυτικής Οικείας Προκήρυξης του Διαγωνισμού.