Ενημέρωση

Παράταση λειτουργίας οργάνων και επιτροπών (ΦΕΚ 5670/Β/31.12.18)

Συνάδελφοι,

Συνημμένα θα βρείτε το ΦΕΚ 5970/Β/31.12.18, όπου δημοσιεύτηκε η Απόφαση για την  Παράταση λειτουργίας οργάνων και επιτροπών της παρ. 2 του άρθρου 26 και της παρ. 5 του άρθρου 125 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α), όπως ισχύει.