Ενημέρωση

Παράταση και τροποποίηση προκήρυξης Σύνθετου Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΑ ΤΑΜΠΑΚΙΚΑ ΣΑΜΟΥ»

Συνημμένη θα βρείτε την Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σχετικά με τον Σύνθετο Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΑ ΤΑΜΠΑΚΙΚΑ ΣΑΜΟΥ», με θέμα:

Θέμα 6o: Τεχνικά
6.6 Α) Παράταση παραλαβής των μελετών που θα υποβληθούν στα πλαίσια του σύνθετου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΑ ΤΑΜΠΑΚΙΚΑ ΣΑΜΟΥ», σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ.3 περ. β΄ του ν.4412/2016.
Β)Έγκριση της αλλαγής του εγγράφου της σύμβασης ήτοι της Προκήρυξης, σε ότι αφορά τις προδιαγραφές των παραδοτέων της παρ.15.2 – ΣΧΕΔΙΑ

 


ΑΠΟΦΑΣΗ

pdf
303 KB