Επαγγελματικά Θέματα

ΟΣΕΤΕΕ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: «Γνωστοποίηση όρων ατομικής σύμβασης εργασίας»

Η ΟΣΕΤΕΕ σε συνεργασία με το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ,  συνεχίζει την αποστολή πληροφοριακών κειμένων
της θεματικής ενότητας «Εργασιακές Σχέσεις». 

Επισυνάπτεται το αρχείο που αφορά στους όρους ατομικής σύμβασης εργασίας.