Ενημέρωση

Διαγωνισμός Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για πρόσληψη νέων υπαλλήλων σε διάφορες ειδικότητες, μεταξύ των οποίων και η αρχιτεκτονική

ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

Διαγωνισμός Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για πρόσληψη νέων υπαλλήλων σε διάφορες ειδικότητες, μεταξύ των οποίων και η αρχιτεκτονική

 

 

Διαγωνισμός Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για πρόσληψη νέων υπαλλήλων σε διάφορες ειδικότητες, μεταξύ των οποίων και η αρχιτεκτονική