Ενημέρωση

Διεθνές Συνέδριο Ελληνικού Παραρτήματος ASHRAE και ΤΕΕ με θέμα: “ENERGY in BUILDINGS” – 13.10.2012, Αθήνα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Διεθνές Συνέδριο Ελληνικού Παραρτήματος ASHRAE και ΤΕΕ με θέμα: “ENERGY in BUILDINGS” – 13.10.2012, Αθήνα

energy

Διεθνές Συνέδριο Ελληνικού Παραρτήματος ASHRAE και ΤΕΕ με θέμα: “ENERGY in BUILDINGS” – 13.10.2012, Αθήνα

energyin buildings