Ενημέρωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΥΠΕΚΑ – Κατάρτιση καταλόγων κριτών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΥΠΕΚΑ – Κατάρτιση καταλόγων κριτών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων – Προθεσμία: 25.11.2011