Ενημέρωση

Συνέδριο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα “Μεταβολές κι ανασημασιοδοτήσεις του χώρου στην Ελλάδα της κρίσης”, Βόλος 01-03.11.2013

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Συνέδριο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα “Μεταβολές κι ανασημασιοδοτήσεις του χώρου στην Ελλάδα της κρίσης”, Βόλος, 01-03.11.2013