Δομή

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Εύβοιας

Διεύθυνση / Έδρα: Χαϊνά και Αποστολίδου 29, 34100 Χαλκίδα
Τηλέφωνο: 22210/78706
Fax: 22210/78706
e-mail: [email protected]

Δ.Σ.:

Πρόεδρος: Γωγώ Ρουσοδήμου
Αντιπρόεδρος: Γιάννης Κυριάκης
Γραμματέας: Κων/νος Μώρος
Ταμίας: Δομενίκη Οικονόμου
Ειδικός Γραμματέας: Δημήτρης Ματσούκας
Μέλη: Βασίλης Ντόβρος, Σοφία Παλόγου