Ο Σύλλογος

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ λήξης εγγραφών νέων μελών

Δίδεται παράταση προθεσμίας για την υποβολή ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ νέων μελών έως την Παρασκευή 14.11.14 και ώρα 12.00 στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (Βρυσακίου 15 & Κλάδου, Μοναστηράκι).

Η αίτηση θα συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τέλος εγγραφής 10 ευρώ, αρ. μητρώου ΤΕΕ ή Πτυχίο ή Πιστοποιητικό Σχολής ή βεβαίωση ισοτίμου Σχολής αρχιτεκτονικής από το ΔΟΑΤΑΠ).

Η έγκριση των νέων μελών της ΑΤΤΙΚΗΣ θα γίνει στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Αττικής την ίδια μέρα στο Σύλλογο και ώρα 13:00.