Δομή

Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας περιόδου 2002-2004

Μόνιμες Επιτροπές περιόδου 2002-2004

03/1.
ΜΕ Οργανωτικών Θεμάτων – θεσμικού πλαισίου
Υπεύθυνοι από ΔΣ : Μπελιμπασάκης Κ. / Χαλικιάς Α.
03/2. ΜΕ Διεθνών Σχέσεων
Υπεύθυνοι από ΔΣ : Δεσποτόπουλος Π. / Αγγελίδης Μ. / Βράκας Α.
03/3. ΜΕ Περιοδικού ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ (Συντακτική Επιτροπή)
Υπεύθυνοι από ΔΣ : Γεωργακόπουλος Π. / Παππάς Θ. / Χρυσολούρη Φ.
03/4. ΜΕ Πολεοδομίας – Χωροταξίας
Υπεύθυνοι από ΔΣ : Χατζηκίδης Β. / Χρυσολούρη Φ. / Αγγελίδης Μ.
03/5. ΜΕ Επαγγελματικών Θεμάτων
Υπεύθυνοι από ΔΣ: Μπαρδάκης Κ./Βράκας Α./ΧατζηκίδηςΒ./Αναστασιάδης Δ
03/6. ΜΕ Αρχιτεκτονικής Προστασίας & Περιβάλλοντος
Υπεύθυνος από Δ.Σ. : Νικολακόπουλος Π.
03/7. ΜΕ Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών
Υπεύθυνος από Δ.Σ. : Νικολακόπουλος Π.
03/8.
ΜΕ Αρχιτεκτονικής – Δικτύου Αρχιτεκτονικής
Υπεύθυνοι από Δ.Σ. : Γεωργακόπουλος Π. / Παππάς Θ.
03/9. ΜΕ Αρχιτεκτονικής Προστασίας & Περιβάλλοντος
Υπεύθυνος από Δ.Σ. : Νικολακόπουλος Π.