Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο “Αστική Ανάπλαση & Ανάπτυξη”

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ξεκινά τη λειτουργία νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος με τίτλο ‘Αστική Ανάπλαση & Ανάπτυξη’.

Το νέο μεταπτυχιακό απευθύνεται κυρίως σε διπλωματούχους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Χωροτάκτες-Πολεοδόμους Μηχανικούς, Μηχανικούς περιφερειακής ανάπτυξης, Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικούς, αλλά και σε άλλες ειδικότητες επιστημόνων που σχετίζονται με τη ρύθμιση, διαχείριση και σχεδιασμό του χώρου όπως Αρχιτέκτονες τοπίου, γεωπόνοι, γεωγράφοι, περιβαλλοντολόγοι, και κοινωνιολόγοι  του αστικού χώρου οι οποίοι είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της Ελλάδας ή αναγνωρισμένων πανεπιστημίων του εξωτερικού.

Στο πλαίσιο αυτό, μπορείτε να συμμετέχετε στην εκδήλωση ενημέρωσης για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του νέου Μεταπτυχιακού στην Αστική Ανάπλαση και Ανάπτυξη που θα γίνει την

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στις 7μμ στο Μύλο του Παπά, Λάρισα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στον ιστότοπο του ΠΜΣ http://urban-redevelopment.prd.uth.gr

ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ.