Δομή

Συνεδριάσεις Αντιπροσωπείας Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων – Περίοδος 2011 – 2014

5η Συνεδρίαση: Αθήνα 11 Οκτωβρίου 2014 – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Α.Π. 49246                          Αθήνα 18 Σεπτεμβρίου 2014

Προς: Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Προσοχή! Δεν θα αποσταλεί πρόσκληση με το ταχυδρομείο)

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας με βάση τα άρθρα 8 παρ. 4 και 10 παρ. 2 του Καταστατικού προσκαλεί τα μέλη της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ στη συνεδρίαση της πέμπτης (5ης) τακτικής σύγκλησης της Αντιπροσωπείας.

Η συνεδρίαση θα γίνει τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου, με Ημερήσια Διάταξη τα παρακάτω θέματα:

  1. Καθορισμός ημερομηνίας και απόφαση επί διαδικαστικών ζητημάτων των εκλογών.
  2. Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
  3. Απολογισμός Πεπραγμένων Δ.Σ. για την περίοδο 2013-2014.
  4. Οικονομικός Απολογισμός Δ.Σ. 2013-2014 και Προϋπολογισμός 2014-2015.
  5. Έκτακτα θέματα επικαιρότητας – ψηφίσματα.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η οριστική σύγκληση της Αντιπροσωπείας θα γίνει το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα του ΤΕΕ, Νίκης 4, 1ος όροφος, Αθήνα.

Για να είναι σε απαρτία η Αντιπροσωπεία κατά την επαναληπτική αυτή σύγκλησή της απαιτείται να είναι παρόντες τουλάχιστο 40 αντιπρόσωποι (άρθρο 9 του καταστατικού). Οι αντιπρόσωποι παρακαλούνται να προσέλθουν την καθορισμένη ώρα.

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας

ο Πρόεδρος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΛΙΑΝΙΤΗΣ

ο Α’ Αντιπρόεδρος
ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ

ο Β’ Αντιπρόεδρος
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΕΜΨΗΣ

 


4η Συνεδρίαση: Αθήνα 5 Ιουλίου 2014 – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Α.Π. 48942      Αθήνα 13 Ιουνίου 2014

Προς: Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ– ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

(Προσοχή! Δεν θα αποσταλεί πρόσκληση με το ταχυδρομείο

Η 4η, ετήσια, τακτική σύγκληση της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, θα γίνει την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου, με την εξής Ημερήσια Διάταξη:

  1. Επαγγελματικά δικαιώματα μηχανικών (3 ώρες)
  2. Ασφαλιστικό-Φορολογικό (1 ώρα)
  3. Ενημέρωση – συζήτηση για τις δραστηριότητες του ΔΣ (45 λεπτά)
  4. Έκτακτα θέματα της επικαιρότητας – ψηφίσματα (20 λεπτά)

Δίπλα στα θέματα σε παρένθεση η προγραμματιζόμενη διάρκεια.

Τα θέματα 3 & 4 είναι υποχρεωτικά από τον κανονισμό. Το θέμα 1 είναι υποχρεωτικό και εισάγεται μετά από απόφαση του Συντονιστικού, το ίδιο και το θέμα 2 που εισάγεται από το ΔΣ.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η οριστική σύγκληση της Αντιπροσωπείας θα γίνει το Σάββατο 5 Ιουλίου 2014 και ώρα 10:00 το πρωί στο αμφιθέατρο Γκίνη του ΕΜΠ, είσοδος από την οδό Στουρνάρη. Η συνεδρίαση προγραμματίζεται να λήξει στις 17:30.

Για να είναι σε απαρτία η Αντιπροσωπεία κατά την επαναληπτική αυτή σύγκλησή της απαιτείται να είναι παρόντες τουλάχιστο 40 αντιπρόσωποι (άρθρο 9 του Καταστατικού). Τα μέλη της Αντιπροσωπείας παρακαλούνται να προσέλθουν την καθορισμένη ώρα.

 Για τον προγραμματισμό των ταξιδιωτών να ληφθεί υπ’ όψη ότι η απαρτία θα πρέπει να έχει διαπιστωθεί και η συνεδρίαση να έχει αρχίσει το αργότερο 30 λεπτά μετά την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.

Λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης του Συλλόγου τα οδοιπορικά θα πιστωθούν στους αντιπροσώπους που θα ταξιδέψουν από την περιφέρεια και η καταβολή τους θα γίνει μόλις αυτό καταστεί δυνατόν, διότι και αυτή η συνεδρίαση θα διεξαχθεί κάτω από  έκτακτες οικονομικές συνθήκες.

Οι εισηγήσεις πρέπει να έχουν αποσταλεί στη γραμματεία του Συλλόγου το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουνίου 2014 ώστε να αποσταλούν εγκαίρως στους αντιπροσώπους. Όποιες παρεμβάσεις σχετικά με τα θέματα της Η.Δ. κατατεθούν εγγράφως στο προεδρείο μέχρι την ώρα της συνεδρίασης θα περιληφθούν στα πρακτικά.

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας

ο Πρόεδρος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΛΙΑΝΙΤΗΣ

ο Α’ Αντιπρόεδρος
ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ

ο Β’ Αντιπρόεδρος
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΕΜΨΗΣ

 


3η Συνεδρίαση: Αθήνα 29 Ιουνίου 2013 ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Α.Π. 47344      Αθήνα 5 Ιουνίου 2013

Προς:
Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ– ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
(Προσοχή! Δεν θα αποσταλεί πρόσκληση με το ταχυδρομείο)

Η 3η, ετήσια, τακτική σύγκληση της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, θα γίνει την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου, με την εξής Ημερήσια Διάταξη:

1. Ασφαλιστικό (45λ)
2. Οικονομικά προβλήματα σύγκλησης της Αντιπροσωπείας σε σχέση με καταστατικά ζητήματα του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (45 λεπτά)
3. Απολογισμός δράσεων 2012-2013 (1ώρα)
4. Οικονομικός απολογισμός ’12-’13 & αναπροσαρμογή προϋπολογισμού με βάση τα νέα στοιχεία οικονομικών εισροών του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (1ώρα)
5. Θέματα δομής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (1ώρα)
6. Επαγγελματική κατάσταση των αρχιτεκτόνων – μέτρα ανάσχεσης της ανεργίας (45 λεπτά)
7. Τοποθέτηση στη μεταρρύθμιση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού (45 λεπτά)
8. Ενημέρωση – συζήτηση για τις δραστηριότητες του ΔΣ (10 λεπτά)
9. Έκτακτα θέματα της επικαιρότητας – ψηφίσματα (20 λεπτά)

Δίπλα στα θέματα σε παρένθεση η προγραμματιζόμενη διάρκεια.
Τα θέματα 8 & 9 είναι υποχρεωτικά από τον κανονισμό. Τα θέματα 1,5,6 & 7 εισάγονται με απόφαση του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.
Συνολική προβλεπόμενη διάρκεια: 6 ώρες και 30 λεπτά. Μέγιστη πιθανή διάρκεια 7 ώρες.
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η οριστική σύγκληση της Αντιπροσωπείας θα γίνει το Σάββατο 29 Ιουνίου 2013 και ώρα 10:00 το πρωί στο Τ.Ε.Ε. (Νίκης 4, 1ος όροφος, Αθήνα). Η συνεδρίαση θα λήξει το αργότερο στις 17:30.

Για να είναι σε απαρτία η Αντιπροσωπεία κατά την επαναληπτική αυτή σύγκλησή της απαιτείται να είναι παρόντες τουλάχιστο 40 αντιπρόσωποι (άρθρο 9 του Καταστατικού). Τα μέλη της Αντιπροσωπείας παρακαλούνται να προσέλθουν την καθορισμένη ώρα.

Για τον προγραμματισμό των ταξιδιωτών να ληφθεί υπ’ όψη ότι η απαρτία θα πρέπει να έχει διαπιστωθεί και η συνεδρίαση να έχει αρχίσει το αργότερο 30 λεπτά μετά την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.

Λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης του Συλλόγου τα οδοιπορικά θα πιστωθούν στους αντιπροσώπους που θα ταξιδέψουν από την περιφέρεια και η καταβολή τους θα γίνει μόλις αυτό καταστεί δυνατόν. Επομένως η συνεδρίαση αυτή θα διεξαχθεί κάτω από συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Το ζήτημα αυτό μαζί με άλλα θα εξεταστεί αναλυτικά κατά τη συζήτηση των θεμάτων 2 & 4 της Η.Δ.

 

Διευκρινιστικές σημειώσεις

Με βάση το άρθρο 4 παρ. 3 του κανονισμού θα συζητηθούν τα θέματα για τα οποία θα υπάρχει σχετική εισήγηση. Τυχόν θέματα για τα οποία δεν θα υπάρχει εισήγηση θα αναβληθούν.
Για την έγκαιρη ενημέρωση των αντιπροσώπων, τη βελτίωση της διακίνησης των απόψεων και τη διευκόλυνση των εργασιών της Αντιπροσωπείας, θα ήταν χρήσιμο οι εισηγήσεις να έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά στο προεδρείο μέχρι τις 10 Ιουνίου στις 12:00 το μεσημέρι, ώστε εγκαίρως να αποσταλούν με νέα αποστολή της πρόσκλησης στα μέλη της Αντιπροσωπείας. Με βάση το άρθρο 4, παρ. 3 του Κανονισμού “για να συζητηθεί το (κάθε) θέμα είναι προφανής η ανάληψη της υποχρέωσης για εισήγηση στην Αντιπροσωπεία αυτών που βάζουν το θέμα και στέλνεται στα μέλη μαζί με την πρόσκληση” και “η πρόσκληση αποστέλλεται στα μέλη τουλάχιστο 15 μέρες πριν την ημερομηνία της σύγκλησης” (άρθρο 3, παρ. 1 του κανονισμού).
Για βελτίωση της διακίνησης των απόψεων και εξοικονόμηση χρόνου κατά την συνεδρίαση, τυχόν αντιεισηγήσεις ή εναλλακτικά σχέδια αποφάσεων, που μέλη της Αντιπροσωπείας θα θελήσουν να υποβάλουν, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν σταλεί από το email μέλους της Αντιπροσωπείας στη Γραμματεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ το αργότερο μέχρι τις 13/6/2013 στις 12:00 το μεσημέρι, θα αποσταλούν επίσης στους Αντιπροσώπους με email (για αποφυγή επιβεβαίωσης γνησιότητας, πρέπει η αποστολή να γίνει από ηλεκτρονική διεύθυνση που οι συνάδελφοι έχουν ήδη δώσει στη γραμματεία του Συλλόγου).
Στην ηλεκτρονική πρόσκληση της Αντιπροσωπείας του Ιουλίου του 2012, που σας είχε τότε αποσταλεί, ήταν συνημμένα το καταστατικό του Συλλόγου και ο κανονισμός λειτουργίας της Αντιπροσωπείας.

 

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας

ο Πρόεδρος                           ο Α’ Αντιπρόεδρος                          ο Β’ Αντιπρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΛΙΑΝΙΤΗΣ                  ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ                     ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΕΜΨΗΣ

 


2η Συνεδρίαση: Αθήνα 7 Ιουλίου 2012  –  ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Α.Π. 45750 Αθήνα 13 Ιουνίου 2012

Προς:Τα Μέλη της Αντιπροσωπείαςτου ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η 2η τακτική σύγκληση της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, θα γίνει την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012 και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου, με την εξής Ημερήσια Διάταξη:

 

1. Επιπτώσεις στο επάγγελμα από τις πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία (1,5Η).
2. Κατάργηση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και γενικότερη απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων των αρχιτεκτόνων (1,0Η).
3. Προγραμματισμός δράσεων 2011-2014 (1,5Η).
4. Οικονομικός προϋπολογισμός 2011-2014 (0,5Η).
5. Για τη βελτίωση της λειτουργίας της Αντιπροσωπείας (0,5Η).
6. Ενημέρωση – συζήτηση για τις δραστηριότητες του ΔΣ (0,5Η).
7. Έκτακτα θέματα της επικαιρότητας – ψηφίσματα (0,5Η).

Δίπλα στα θέματα σε παρένθεση η προγραμματιζόμενη διάρκεια.

 

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η οριστική σύγκληση της Αντιπροσωπείας θα γίνει το Σάββατο 7 Ιουλίου 2012 και ώρα 10.00 το πρωί στο Τ.Ε.Ε. (Νίκης 4, 1ος όροφος, Αθήνα).

Για να είναι σε απαρτία η Αντιπροσωπεία κατά την επαναληπτική αυτή σύγκλησή της απαιτείται να είναι παρόντες τουλάχιστο 40 αντιπρόσωποι (άρθρο 9 του Καταστατικού). Τα μέλη της Αντιπροσωπείας παρακαλούνται να προσέλθουν την καθορισμένη ώρα.Για τον προγραμματισμό των ταξιδιωτών να ληφθεί υπ’ όψη ότι η απαρτία θα πρέπει να έχει διαπιστωθεί και η συνεδρίαση να έχει αρχίσει το αργότερο 30 λεπτά μετά την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.

Οι συνάδελφοι που θα ταξιδέψουν από την περιφέρεια ας επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Συλλόγου, που κάνει έρευνα για οικονομικά εισιτήρια, προκειμένου να κλειστούν θέσεις εγκαίρως. Γενικά πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να πάρουμε υπ’ όψη μας τις ιδιαίτερες συνθήκες και τη δεινή οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.

 

Διευκρινιστικές σημειώσεις

Με βάση το άρθρο 4 παρ. 3 του κανονισμού θα συζητηθούν τα θέματα για τα οποία θα υπάρχει σχετική εισήγηση. Τυχόν θέματα για τα οποία δεν θα υπάρχει εισήγηση θα αναβληθούν. Οι εισηγήσεις πρέπει να έχουν κατατεθεί στο προεδρείο μέχρι τις 22 Ιουνίου και θα αποσταλούν στα μέλη της Αντιπροσωπείας σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Τα θέματα 6 & 7 είναι υποχρεωτικά από τον κανονισμό. Το θέμα 6 δεν τίθεται πρώτο όπως γινόταν μέχρι τώρα, γιατί η πείρα δείχνει ότι όταν συζητείται πρώτο, οδηγεί σε συζήτηση εφ’ όλης της ύλης, ακόμη και επί θεμάτων που ακολουθούν στην Η.Δ.

 

Τα θέματα 1 & 2 μπαίνουν πριν από το 3, ώστε, αφ’ ενός να μην διπλοσυζητηθούν μιας και αποτελούν έτσι κι αλλιώς αντικείμενο του προγραμματισμού, και επίσης προκειμένου να ενσωματωθούν απ’ ευθείας στον προγραμματισμό, οι όποιες αποφάσεις παρθούν σχετικά με αυτά.

 

Στην ηλεκτρονική πρόσκληση που σας έχει ήδη αποσταλεί, μπορείτε να βρείτε τα παρακάτω συνημμένα, κυρίως για τους αντιπροσώπους που εκλέχθηκαν για πρώτη φορά:

1. Το καταστατικό του Συλλόγου με επισήμανση των άρθρων του που αναφέρονται στη λειτουργία της Αντιπροσωπείας.
2. Τον κανονισμό λειτουργίας της Αντιπροσωπείας.

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας

ο Πρόεδρος ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΛΙΑΝΙΤΗΣ – ο Α’ Αντιπρόεδρος ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ –  ο Β’ Αντιπρόεδρος  ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΕΜΨΗΣ


 

1η Συνεδρίαση: Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2012

 

Α.Π. 44662, Αθήνα 14 Δεκεμβρίου 2011

Π ρ ο ς
Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας
του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Συνάδελφε,

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών της 06.11.2011, όπως αυτά εκδόθηκαν από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, έχεις εκλεγεί μέλος της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ.

Η συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας θα γίνει το Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, Νίκης 4, 1ος όροφος, Αθήνα.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Εκλογή τριμελούς Προεδρείου Αντιπροσωπείας.

2. Εκλογή δεκαπενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

3. Διάφορα θέματα επικαιρότητας – ψηφίσματα.

 

Για το Προεδρείο

Ο Πρόεδρος

Δ. ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ