Δομή

Συνεδριάσεις Αντιπροσωπείας Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων – Περίοδος 2005 – 2007

4η Συνεδρίαση: Αθήνα 9 Φεβρουαρίου 2008

Α.Π. 36732, Αθήνα 10 Ιανουαρίου 2008

Π ρ ο ς
Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας
του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας, με την με Α.Π. 36682/18-12-2007 Πρόσκληση, έχοντας υπόψη το άρθρο 10 παρ. 2 του Καταστατικού, προσκάλεσε τα μέλη της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ στη συνεδρίαση της τέταρτης (4ης) τακτικής σύγκλησης της Αντιπροσωπείας, την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2008.

Με την παρούσα Πρόσκληση, το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας, μεταθέτει τη σύγκληση της Αντιπροσωπείας από την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2008 στην Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2008 και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου.

Η μετάθεση αυτή της ημερομηνίας σύγκλησης της Αντιπροσωπείας,  κρίθηκε απαραίτητη, διότι η προσκαλούμενη Αντιπροσωπεία, η οποία θα καθορίσει τις διαδικασίες των επερχόμενων εκλογών, θα πρέπει να αποφασίσει με βάση τις τροποποιήσεις του καταστατικού του Συλλόγου, που ψηφίστηκαν στην Καταστατική Συνέλευση της Αντιπροσωπείας της 14ης Απριλίου 2007. Επειδή το Πρωτοδικείο Αθηνών, ενώπιον του οποίου εκδικάστηκε η αίτηση του Συλλόγου για την έγκριση των τροποποιήσεων αυτών, δεν έχει δημοσιεύσει ακόμη τη σχετική του Απόφαση, κρίνεται αναγκαία η μετάθεση της ημερομηνίας σύγκλησης της Αντιπροσωπείας, για την 01.02.08.

Η Ημερήσια Διάταξη της Αντιπροσωπείας περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

 1. Καθορισμός Ημερομηνίας Εκλογών.
 2. Απολογισμός Πεπραγμένων Δ.Σ. για την περίοδο 2005 – 2007.
 3. Οικονομικός Απολογισμός Δ.Σ. – Προϋπολογισμός.
 4. Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής
 5. Έκτακτα θέματα επικαιρότητας – ψηφίσματα.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η οριστική σύγκληση της Αντιπροσωπείας θα γίνει το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2008 και ώρα 10.00 το πρωί στο Τ.Ε.Ε. (Καρ. Σερβίας 4, 5ος όροφος, Αθήνα).

Η απαρτία που απαιτείται για την τακτική σύγκληση της Αντιπροσωπείας είναι τουλάχιστον 40 μέλη (άρθρο 9 του Καταστατικού).

Επισημαίνουμε ότι λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης είναι σημαντική η μαζική συμμετοχή των μελών της Αντιπροσωπείας στη συγκεκριμένη αυτή συνεδρίαση.

Για το Προεδρείο
Ο Πρόεδρος

Ν. ΣΙΑΠΚΙΔΗΣ

Α.Π. 36682, Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2007

Π ρ ο ς
Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας
του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας, έχοντας υπόψη το άρθρο 10 παρ. 2 του Καταστατικού, προσκαλεί τα μέλη της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ στη συνεδρίαση της τέταρτης (4ης) τακτικής σύγκλησης της Αντιπροσωπείας.

Η συνεδρίαση θα γίνει την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2007 και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου, με Ημερήσια Διάταξη τα παρακάτω θέματα:

 1. Καθορισμός Ημερομηνίας Εκλογών.
 2. Απολογισμός Πεπραγμένων Δ.Σ. για την περίοδο 2005 – 2007.
 3. Οικονομικός Απολογισμός Δ.Σ. – Προϋπολογισμός.
 4. Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
 5. Έκτακτα θέματα επικαιρότητας – ψηφίσματα.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η οριστική σύγκληση της Αντιπροσωπείας θα γίνει το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2008 και ώρα 10.00 το πρωί στο Τ.Ε.Ε. (Καρ. Σερβίας 4, 5ος όροφος, Αθήνα).

Η απαρτία που απαιτείται για την τακτική σύγκληση της Αντιπροσωπείας είναι τουλάχιστον 40 μέλη (άρθρο 9 του Καταστατικού).

Επισημαίνουμε ότι λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης είναι σημαντική η μαζική συμμετοχή των μελών της Αντιπροσωπείας στη συγκεκριμένη αυτή συνεδρίαση.

Για το Προεδρείο
Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΣ ΣΙΑΠΚΙΔΗΣ


3η Συνεδρίαση: Αθήνα 14 Απριλίου 2007

Α.Π. 35827 Αθήνα 15 Μαρτίου 2007

Π ρ ο ς
Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας
του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας, έχοντας υπόψη το άρθρο 10 παρ. 2 του Καταστατικού, προσκαλεί τα μέλη της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ στη συνεδρίαση της τρίτης (3ης) τακτικής σύγκλησης της Αντιπροσωπείας.

Η συνεδρίαση θα γίνει την Πέμπτη 5 Απριλίου 2007 και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου, με Ημερήσια Διάταξη τα παρακάτω θέματα:

Ενημέρωση – συζήτηση για τις δραστηριότητες του Δ.Σ.

 1. Τροποποίηση Καταστατικού.

Επαγγελματικά Δικαιώματα.

 1. Έκτακτα θέματα επικαιρότητας – ψηφίσματα.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η οριστική σύγκληση της Αντιπροσωπείας θα γίνει το Σάββατο 14 Απριλίου 2007 και ώρα 10.00 το πρωί, στο Τ.Ε.Ε. (Καρ. Σερβίας 4,  5ος όροφος, Αθήνα).

Η απαρτία που απαιτείται για την τακτική σύγκληση της Αντιπροσωπείας είναι τουλάχιστον 40 μέλη (άρθρο 9 του Καταστατικού).

Προκειμένου να συζητηθεί το 2ο θέμα (τροποποίηση του Καταστατικού), απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 50% + 1 των μελών της Αντιπροσωπείας και η σχετική απόφαση πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον των ? των μελών αυτών.

Επισημαίνουμε ότι λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης είναι αναγκαία η μαζική συμμετοχή των μελών της Αντιπροσωπείας, για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση.

Για το Προεδρείο
Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΣ ΣΙΑΠΚΙΔΗΣ

Α.Π. 35961, Αθήνα 20 Απριλίου 2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Στις 14 Απριλίου 2007, στην Αίθουσα Συγκεντρώσεων του ΤΕΕ συγκλήθηκε η 3η Τακτική Γενική Συνέλευση Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, που είχε σαν κύριο αντικείμενο την τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού.
Με την έναρξη της Συνέλευσης έγινε μνημόνευση των αποθανόντων συναδέλφων και  τηρήθηκε στη μνήμη τους 1 λεπτού σιγή.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος Παναγιώτης Γεωργακόπουλος ενημέρωσε την Αντιπροσωπεία για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. από την προηγούμενη Συνέλευση της, στις 15.4.2006 και το όργανο προχώρησε στην τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού.
Στην Συνέλευση υπήρξε η απαιτούμενη, σύμφωνα με το καταστατικό, προσέλευση συναδέλφων, 98 από τους 165, έτσι ώστε η Συνέλευση που είχε καταστατικό χαρακτήρα, να μπορεί να προβεί στις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού.
Σημειώνουμε ότι είχε προηγηθεί επεξεργασία από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπήρξε ομόφωνη πρόταση σε όλα τα άρθρα που επρόκειτο να τροποποιηθούν, εκτός των άρθρων που αφορούν την τροποποίηση της διετούς θητείας της Αντιπροσωπείας και του Διοικητικού Συμβουλίου, σε τριετή.
Επί των τροποποιήσεων της ομόφωνης πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υπήρξε και καθολική απόφαση της Αντιπροσωπείας.
Αναφορικά με τα άρθρα που αφορούσαν τη διάρκεια της θητείας της Αντιπροσωπείας, ακολουθήθηκε ονομαστική ψηφοφορία της οποίας τα αποτελέσματα έχουν ως εξής :
Η Αντιπροσωπεία αποτελούμενη από 98 μέλη από τους οποίους 5 αποχώρησαν, ψήφισαν ως ακολούθως :
93 έγκυρα
ΥΠΕΡ                                            (70) εβδομήντα
ΚΑΤΑ                                             (12) δώδεκα
ΛΕΥΚΑ                                          (01) ένα
Δήλωσαν ΠΑΡΟΝΤΕΣ                 (10) δέκα
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________
ΣΥΝΟΛΟ                                      (93) ενενήντα τρεις
Συνεπώς η ψηφοφορία είναι έγκυρη γιατί τα ? του 93 = 69,6 που καλύπτει την απαίτηση του άρθρου 25 του Καταστατικού.
Συνεπώς οι τροποποιήσεις του Καταστατικού θεωρούνται νόμιμα εγκεκριμένες από την Αντιπροσωπεία.

Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας

Νίκος Σιαπκίδης

Τροποποίηση του Καταστατικού μετά την Αντιπροσωπεία της 14.04.2007


  2η Συνεδρίαση: Αθήνα 15 Απριλίου 2006

Α.Π. 34682 Αθήνα 13 Μαρτίου 2006

Π ρ ο ς
Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας
του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η 2η τακτική σύγκληση της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, θα γίνει την Παρασκευή 7 Απριλίου 2006 και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου, με Ημερήσια Διάταξη τα παρακάτω θέματα:

1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις – Επικαιρότητα
2. Προγραμματισμός Δράσης Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η οριστική σύγκληση της Αντιπροσωπείας θα γίνει το Σάββατο 15 Απριλίου 2006 και ώρα 10.00 το πρωί στο Τ.Ε.Ε. (Καρ. Σερβίας 4, 5ος όροφος, Αθήνα).

Η απαρτία που απαιτείται για την τακτική σύγκληση της Αντιπροσωπείας είναι τουλάχιστον 40 μέλη (άρθρο 9 του Καταστατικού).

Παράκληση είναι να γίνει η προσέλευση στην καθορισμένη ώρα.

Για το Προεδρείο

Ο Πρόεδρος

Ν. ΣΙΑΠΚΙΔΗΣ

Α.Π. 34952, Αθήνα 26 Μαΐου 2006

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Σάββατο 15 Απριλίου 2006 συνήλθε η 2η Τακτική Συνέλευση της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων της περιόδου 2005 – 2007, με Ημερήσια Διάταξη τα παρακάτω θέματα:

1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις – Επικαιρότητα
2. Προγραμματισμός Δράσης Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Στην συνέλευση παραβρέθηκε σημαντικός αριθμός συναδέλφων, συνολικά 91 (43 από την Περιφέρεια και 48 από Αττική), ποσοστό 55%. Διεξήχθη μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για τον Προγραμματισμό Δράσεων της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η συνέλευση ξεκίνησε με την ομιλία του προέδρου Συλλόγου, κ. Π. Γεωργακόπουλου, ο οποίος αναφέρθηκε στα παρακάτω τρία σημεία του γενικού πλαισίου δράσης :
1. Θέλουμε ένα ανοικτό και δυναμικό Σύλλογο στην Υπηρεσία του κλάδου και της Αρχιτεκτονικής, χωρίς παραταξιακές εμπάθειες και υστερoβoυλίες, πoλιτική πoυ αvαβαθμίζει τηv αρχιτεκτovική και τovίζει τov κoιvωvικό της χαρακτήρα και τov ρόλo της για μία πoρεία πoιoτικής αvάπτυξης και εξέλιξης της χώρας.
2. Η υπoστήριξη της θέσης τoυ αρχιτέκτovα ως βασικoύ παράγovτα για τηv διαμόρφωση τoυ κατoικημέvoυ περιβάλλovτoς και
3. Η διασφάλιση ότι η αρχιτεκτovική απoτελεί γvώρισμα της ιστoρίας και τoυ πoλιτισμoύ, αvαπόσπαστo στoιχείo τωv βιώσιμωv αστικώv και χωρικώv πoλιτικώv.

Οι 3 μεγάλες ενότητες για τη δράση του Συλλόγου είναι :
1. Η ΘΕΣΜIΚΗ ΠΟΛIΤIΚΗ ΓIΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
2. ΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤIΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑI
3. Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧIΤΕΚΤΟΝIΚΗΣ

Παρευρέθη ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου κ. Γ. Αλαβάνος, ο οποίος αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις για τις Αμοιβές των Μελετών Ιδιωτικών Έργων και το Ασφαλιστικό και προς τον οποίο έγιναν διευκρινιστικές ερωτήσεις από μέλη της Αντιπροσωπείας.

Στη συζήτηση πήραν μέρος πολλοί συνάδελφοι (35) και πέρα από αυτά συζητήθηκαν και άλλα ενδιαφέροντα θέματα που απασχολούν τον κλάδο, αλλά και θέματα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος όπως :
ΕΠΑΕ, Κοινοτικές Οδηγίες, Πολυτεχνικές Σχολές, ΤΣΜΕΔΕ, Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί, Ολυμπιακά Εργα κλπ.

Ο πρόεδρος πρότεινε να μπει σε ανοικτή ψηφοφορία η έγκριση του Προγραμματισμού Δράσεων (ΥΠΕΡ : 52, ΚΑΤΑ : 15, ΛΕΥΚΑ : 7) Εγκρίνεται.

Επίσης κατατέθηκε πρόταση να διεκδικήσουμε επιπλέον τη θεσμοθέτηση μαθημάτων όπως Πολεοδομία, Χωροταξία, Σχέδιο στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Καθώς και η πρόταση να ζητήσει το Δ.Σ. του Συλλόγου συνάντηση με τις Αρχές που ελέγχουν τους μεγάλους ελεύθερους χώρους των πόλεων με στόχο την προστασία των αδόμητων εκτάσεων και την αξιοποίησή τους ως ελευθέρων χώρων αποκλειστικά.

Στη συνέχεια επικυρώθηκε από την Αντιπροσωπεία η πρόταση της Επιτροπής Νέων Αρχιτεκτόνων του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στο σύνολό της εκτός από το σημείο 9, που θέλει επαναδιατύπωση.

Αποφασίστηκε η επαναδραστηριοποίηση των Μόνιμων Επιτροπών – Ομάδων Εργασιών :
– Ασκηση Επαγγέλματος – Ειδικότητες – Πτυχία – Θεσμοί
– Θεσμικό Πλαίσιο Μελετών & Έργων
– Ασφαλιστικό
– Επαγγελματικά Θέματα Συναδέλφων – Αμοιβές
– Πολεοδομίες – Πολεοδομική Νομοθεσία
– Διεθνείς Σχέσεις
– Αρχιτεκτονική Κληρονομιά – Δίκτυο Αρχιτεκτονικής ΥΠΠΟ
– Επιτροπή Νέων Αρχιτεκτόνων – Εκπαίδευση
– Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί
– Καταστατικό – Συντονισμός Περιφερειακών Συλλόγων και Τμημάτων
– Περιοδικό Αρχιτέκτονες – Εκδόσεις
– Δημόσιες Σχέσεις – Συνεργασίες
– Εκδηλώσεις Αρχιτεκτονικής

και ζητήθηκε από το Δ.Σ. του Συλλόγου η ενεργός συμμετοχή και μελών της Αντιπροσωπείας στις Επιτροπές αυτές, ώστε να κινητοποιηθεί ο κλάδος σε διάφορα θέματα άμεσου ενδιαφέροντος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΣΙΑΠΚΙΔΗΣ


1η Συνεδρίαση: Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2005

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

A.Π. 33923, Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2005

Π ρ ο ς
Τα μέλη της Αντιπροσωπείας
ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Αγαπητές Συναδέλφισες -Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών (5.6.2005) για την εκλογή νέων οργάνων διοίκησης, όπως αυτά εκδόθηκαν από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή στις 28.7.2005, έχεις εκλεγεί μέλος της Πανελλαδικής Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ.

Η συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας θα γίνει την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2005 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, Καρ. Σερβίας 4, Αθήνα (5ος όροφος).

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Εκλογή τριμελούς Προεδρείου Αντιπροσωπείας
2. Εκλογή δεκαπενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου
3. Διάφορα θέματα επικαιρότητας – ψηφίσματα

Παρακαλούμε για την συμμετοχή όλων στην συνεδρίαση αυτή.

Για το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας

Η Πρόεδρος

Θ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Επαναδημοσιεύεται η παρακάτω ανακοίνωση δεδομένου ότι στην προηγούμενη, εκ παραδρομής, είχε παραλειφθεί η παράταξη ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Α.Π. 34048, Αθήνα 17 Οκτωβρίου 2005

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την 16.10.2005 πραγματοποιήθηκε η 1η Γενική Συνέλευση της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ με τη συμμετοχή 162 Αντιπροσώπων, επί συνόλου 165, από την Αθήνα και την περιφέρεια.

Μετά από ψηφοφορία των παρισταμένων μελών αναδείχτηκε το τριμελές Προεδρείο της Αντιπροσωπείας για τα επόμενα δύο χρόνια, αποτελούμενο από τους:

Σιαπκίδη Νίκο

Πρόεδρο

Ψήφοι 57 Αθήνα

 

 

(Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων –
Ανεξάρτητη Κίνηση Αρχιτεκτόνων Χανίων – Παρέμβαση Αρχιτεκτόνων Δυτ. Ελλάδας – Συσπείρωση Αριστερών Αρχιτεκτόνων

Παπαγιαννόπουλο Γιώργο

Α΄ Αντιπρόεδρ.

Ψήφοι 47 Αθήνα

 

 

(Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Έκφραση)
Αναστασιάδη Δημήτρη Β΄ Αντιπρόεδρ. Ψήφοι 33 Αθήνα
(Δ.Α.Κ.)

Στη συνέχεια έγινε ψηφοφορία για την ανάδειξη του δεκαπενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, της οποίας τ’ αποτελέσματα έχουν ως εξής: ψήφισαν 162, έγκυρα 161, λευκά 1.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

ψήφοι: 42 έδρες: 4

 

Π. Γεωργακόπουλος
Θ. Παππάς
Β. Χατζηκίδης
Θ. Μπούμης
20 ψήφοι
18 ψήφοι
18 ψήφοι
15 ψήφοι

Δ.Α.Κ.

ψήφοι: 31 έδρες: 3

 

Γ. Διαμαντόπουλος
Α. Δημητριάδης
Σ. Βενιζέλος
29 ψήφοι
28 ψήφοι
27 ψήφοι
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧ/ΝΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΡΧ/ΝΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ψήφοι: 22 έδρες: 2
Ο. Οικονόμου
Π. Γεωργακοπούλου
16 ψήφοι
8 ψήφοι
ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ψήφοι: 22 έδρες: 2
Κ. Μπαρδάκης
Π. Νικολακόπουλος
22 ψήφοι
21 ψήφοι
Ε.Λ.Ε.Μ. ψήφοι: 13 έδρες: 1
Γ. Νικολάου 11 ψήφοι
Α.Σ.Α.Ε. ψήφοι: 12 έδρες: 1
Μ. Κουρμπανά 12 ψήφοι
ΝΕΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ψήφοι: 11 έδρες: 1
Κ. Μπελιμπασάκης 11 ψήφοι
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ψήφοι: 8 έδρες: 1
Α. Βράκας 5 ψήφοι

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Ο Πρόεδρος
Ν. ΣΙΑΠΚΙΔΗΣ

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος
Γ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος
Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ