Ενημέρωση

Δελτίο τύπου – Έκθεση ECOSMOSIS στα πλαίσια των δράσεων Against All Odds με θέμα Ηθική / Αισθητική, 30.05 – 30.07.2012, Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

ecosmosisΜΑΪΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

Η έκθεση ECOSMOSIS που πραγματοποιείται στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» από τις 30 Μαΐου έως και τις 30 Ιουνίου, ολοκληρώνει τον κύκλο των δράσεων Against All Odds με θέμα Ηθική / Αισθητική. Οι δράσεις ΑΑΟ, και εντός αυτών και η παρούσα έκθεση, οργανώνονται από τον Αστικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό 4 Life Strategies.

Η σύλληψη και δημιουργία της Ecosmosis είναι της αρχιτέκτονος Λίνας Στεργίου.

aao

Η Ecosmosis αποτελεί ένα εικαστικό τρισδιάστατο διαδραστικό περιβάλλον το οποίο αποσκοπεί στην οικολογική ευαισθητοποίηση των πολιτών και στην ενημέρωσή τους σχετικά με τον οικολογικό κτιριακό και τοπιακό σχεδιασμό στον Ελλαδικό χώρο με τις κλιματολογικές και πολιτιστικές του ιδιαιτερότητες. Το διαδραστικό αυτό περιβάλλον υπογράφει ένας από τους πιο διάσημους καλλιτέχνες ψηφιακών μέσων της εποχής μας, ο Γάλλος Maurice Benayoun. Το περιεχόμενο του έργου συντάσσουν καταξιωμένα Ελληνικά αρχιτεκτονικά γραφεία με αξιοσημείωτα έργα οικολογικού σχεδιασμού.

http://aaoproject.org/?p=6861

Δελτίο τύπου – Έκθεση ECOSMOSIS στα πλαίσια των δράσεων Against All Odds με θέμα Ηθική / Αισθητική, 30.05 – 30.07.2012, Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Πρόσκληση