Επαγγελματικά Θέματα

Κράτηση υπέρ ΕΜΠ

Προς:

  • Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κο Γιώργο Σταθάκη
    Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
  • Τη Γενική Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος
    Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κα Ειρήνη Κλαμπατσέα
    Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα

 

Θέμα:  Κράτηση υπέρ ΕΜΠ

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων θεωρεί ότι δεν πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει η κράτηση υπέρ ΕΜΠ στην αμοιβή του μηχανικού, αλλά μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει κράτηση επί του προϋπολογισμού του έργου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ                                                                           ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ