Ενημέρωση

Περιληπτική προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο “Δημιουργία & Ανάκτηση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων και Ανάδειξη Μετώπων – οδών και κόμβων – στην αστική περιοχή του Δήμου Κιλκίς”

Περιληπτική προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο “Δημιουργία & Ανάκτηση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων και Ανάδειξη Μετώπων – οδών και κόμβων – στην αστική περιοχή του Δήμου Κιλκίς”

 

NEW Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος