Ενημέρωση

Επιστολή ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ προς Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κέρκυρας με θέμα: «Δικαίωμα υπογραφής των αρχιτεκτονικών μελετών για κτίρια σε παραδοσιακό οικισμό κλπ., κατά τις διατάξεις του Ν. 4030/2011»

Επιστολή ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ προς Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κέρκυρας με θέμα: «Δικαίωμα υπογραφής των αρχιτεκτονικών μελετών για κτίρια σε παραδοσιακό οικισμό κλπ., κατά τις διατάξεις του Ν. 4030/2011»