Ενημέρωση

Κατάλογοι κριτών αρχιτεκτονικών και πολεοδομικών-χωροταξικών διαγωνισμών

Μετά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την Κατάρτιση των καταλόγων κριτών Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών και γενικά Διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων, το Υπουργείο μας κοινοποίησε τους νέους καταλόγους κριτών αρχιτεκτονικών και πολεοδομικών-χωροταξικών διαγωνισμών μελετών 2018-2020.

Συνημμένα θα βρείτε τους δύο καταλόγους κριτών.