Ενημέρωση

4ήμερο διεπιστημονικό workshop του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης με θεματικό επίκεντρο την πόλη σε κατάσταση κρίσης – 27-30.06.2013

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

4ήμερο διεπιστημονικό workshop του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης με θεματικό επίκεντρο την πόλη σε κατάσταση κρίσης – 27-30.06.2013

Πληροφορίες σχετικά με τον χαρακτήρα της δράσης και τη θεματική συγκρότηση του workshop