Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός Μηχανικός

  • Ζητούν Συνεργάτες
  • ΑΘΗΝΑ

Website URBAN ARCHITECTS

Ζητούνται Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός Μηχανικός που θα καλύψουν θέσεις Junior (0-3 χρόνια) & Senior (3-5 χρόνια) ελάχιστης προϋπηρεσίας

 

Αρμοδιότητες:

Έκδοση οικοδομικών αδειών & τακτοποιήσεις αυθαιρέτων

Διαχείριση εφαρμογών ΤΕΕ όπως e-adeies, δήλωση αυθαιρέτων, σύστημα αμοιβών

Προετοιμασία αρχιτεκτονικών σχεδίων με χρήση λογισμικού AutoCAD

Επικοινωνία με αρμόδιες υπηρεσίες, όπως ΥΔΟΜ, ΤΕΕ

 

Απαραίτητα Προσόντα:

Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός Μηχανικός

Γνώσεις προγραμμάτων σχεδίασης AutoCAD και MS Office

Γνώσεις ΝΟΚ & Νόμων αυθαιρέτων

Επικοινωνιακές, διαπροσωπικές δεξιότητες & συνέπεια

 

Θα εκτιμηθούν:

Γνώσεις 2D και 3D προγραμμάτων (Archicad, Sketchup & Vray)

Άδεια άσκησης Ενεργειακού επιθεωρητή

Εμπειρία διαχείρισης κατασκευαστικών έργων

Προμετρήσεις, κοστολόγηση & συντονισμός συνεργείων

 

Παροχές:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Bonus βάση παραγωγικότητας & αποτελέσματος

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης

To apply for this job email your details to urbanarchitects.p.c@gmail.com