Αναζήτηση Μηχανικού

  • Ζητούν Συνεργάτες
  • Αθηνα

Website s.a | attic

Το αρχιτεκτονικό γραφείο sa|attic  αναζητά  μηχανικό, οποιασδήποτε ειδικότητας, για μόνιμη συνεργασία  με 3 χρόνια εμπειρία, στις ακόλουθες αρμοδιότητες:

_Προετοιμασία Φακέλου για υπαγωγή στον 4495/2017

_Εκπόνηση διαγράμματος κάλυψης

_Προετοιμασία φακέλου για έκδοση οικοδομικής άδειας, έκδοση αδειών μικρής κλίμακας κ.α.

 

Απαραίτητα προσόντα:

_ Γνώση των νόμων 4495/2017 και ΝΟΚ

_ Autocad

To apply for this job email your details to info@saattic.com