Ζητείται Αρχιτέκτων μηχανικός (Junior Architect) και Αρχιτέκτων εσωτερικών χώρων

Blueprint architects and planners

Ζητείται Αρχιτέκτων μηχανικός και Αρχιτέκτων εσωτερικών χώρων, για μόνιμη απασχόληση σε Αρχιτεκτονικό γραφείο, με αντικείμενο απασχόλησης:

– αρχιτεκτονικές μελέτες και έκδοση αδειών

– πολεοδομικές μελέτες

– ρυθμίσεις αυθαιρέτων κατασκευών και έκδοση ηλεκτρονικών ταυτοτήτων.

Επιθυμητά προσόντα:

Γνώση Autocad (2d -3d), Archicad, sketchup, Rhino, νομοθεσία, διαδικασία έκδοσης αδειών.

To apply for this job email your details to sdadi@otenet.gr