Αρχιτέκτονας

  • Ζητούν να Προσλάβουν
  • Ρέθυμνο

Website ACTION CONSTRUCTING

ACTION CONSTRUCTING

Αρχιτέκτονα για μόνιμη συνεργασία πλήρους απασχόλησης. Απαραίτητη εμπειρία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, γνώση 2D/3D προγραμμάτων, γνώση ΝΟΚ, Αγγλικών και δίπλωμα οδήγησης

To apply for this job email your details to contact@action-constructing.com