Αρχιτέκτονας

Website 1525 Architecture Studio

Το αρχιτεκτονικό γραφείο 1525 Architecture Studio αναζητά αρχιτέκτονα μηχανικό με ελάχιστη διετή εμπειρία και καλή γνώση autocad και sketch up και vray.

Παρακαλώ όπως αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα και portfolio.

To apply for this job email your details to info@1525architecturestudio.com