Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ομάδα εργασίας σύνταξης Αρχιτεκτονικού Οικοδομικού Κανονισμού

deltiatypouΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ομάδα εργασίας σύνταξης Αρχιτεκτονικού Οικοδομικού Κανονισμού”

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ομάδα εργασίας σύνταξης Αρχιτεκτονικού Οικοδομικού Κανονισμού

– ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ