Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ο χαρακτηρισμός του Παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως ως διατηρητέου μνημείου

deltiatypouΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – “Ο χαρακτηρισμός του Παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως ως διατηρητέου μνημείου”

 

Ο χαρακτηρισμός του Παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως ως διατηρητέου μνημείου