Ενημέρωση

Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης ΔΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, Δευτέρα 15.06.15

 

Η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με θέμα Ημερήσιας Διάταξης: 1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 και ώρα 5:00 μμ, με βάση την απόφαση που πάρθηκε στη σύγκληση που πραγματοποιήθηκε στις 27/05/15.

 

Πρακτικά 4ης Συνεδρίασης ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (15.06.2015)