Ενημέρωση

Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 16.12.2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ    16 / 12 / 2015    &    ώρα    4.30 μμ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
  2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
  3. ΕΚΛΟΓΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ.
  4. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ.
  5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ.
  6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΑ).
  7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΕ).
  8. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ.
  9. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

Πρακτικά 16ης Συνεδρίασης ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (16.12.2015)