Ενημέρωση

Ημερήσια Διάταξη έκτακτης συνεδρίασης ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, Δευτέρα 12.09.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ    12 / 09 / 2016    &    ώρα    6.00 μμ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

Πρακτικά 34ης Συνεδρίασης ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (12.9.2016)