Ενημέρωση

Ημερήσια διάταξη ΔΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 04.07.14

Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Παρασκευή  04/07/14    16.15  – 20.30

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ενημέρωση.
 2. Επικύρωση πρακτικών.
 3. Αντιπροσωπεία ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
 4. Ν. (ΦΕΚ 85 Α / 07.04.14), υποπαράγραφο ΙΓ.12 για
  τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών.
  Ενημέρωση συνεδρίασης διαΣυλλογικού οργάνου.
  Προτάσεις από την αρμόδια επιτροπή του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
 5. Καταστατικό πολιτιστικού φορέα διαχείρισης
  (σύμφωνα με την απόφαση της Αντιπροσωπείας της 26/06/13
  για  «Ίδρυση πολιτιστικού φορέα διαχείρισης»).
 6. Ξενώνας Στάμου Στούρνα.
  Πρόταση ομάδας μελέτης και επισκευής του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
 7. Τρέχοντα θέματα.

Η  Πρόεδρος
Μυρτώ Δεσποτίδη