Δομή

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Ηλείας

Διεύθυνση / Έδρα: Δραγατσανίου 34, 27100 Πύργος
Τηλέφωνο: 26210/29119
Fax: 26210/29119

Δ.Σ.

Πρόεδρος: Λ. Μπίκος
Αντιπρόεδρος: Αρ. Φιλιππόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Δεσπ. Καστραντά
Ειδ. Γραμματέας: Αλ. Παρασκευοπούλου
Ταμίας: Μ. Παξιμαδάκης
Μέλη: Σ.Σάκκου
Αρ. Παρασκευοπούλου – Πολίτη