Ενημέρωση

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤH ΜΕΛΕΤΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΤΟΠΟΣΗΜΟΥ» ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Ι ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ / 05.04.2012

Περίληψη προκήρυξης αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων για τη μελέτη της “Κατασκευής – Τοποσήμου” επί της κεντρικής προβλήτας που προβλέπεται στη ζώνη ανάπλασης Ι του Φαληρικού Όρμου Αττικής