Ενημέρωση

Ερωτηματολόγιο παρόχων υπηρεσιών – Μηχανικοί δημοσίων έργων

Προς :

Υπουργείο Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα

 

Θέμα:  Ερωτηματολόγιο παρόχων υπηρεσιών – Μηχανικοί δημοσίων έργων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων αποφάσισε, στη συνεδρίασή του στις 01/09/15, να μην συμμετάσχει στο «Ερωτηματολόγιο παρόχων υπηρεσιών – Μηχανικοί δημοσίων έργων» που έστειλε το Υπουργείο Οικονομικών, μέσω της εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS A.E., μεθοδεύοντας την απελευθέρωση του επαγγέλματος με τη διαδικασία διερεύνησης των προϋποθέσεων της μετατροπής της επιστήμης του αρχιτέκτονα σε εμπόρευμα, γεγονός που διαχρονικά έχει καταγγείλει ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.

 

Για το Διοικητικό  Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ