Δράσεις

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα Νέος τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών, Τρίτη 270514

Ώρα: 17:00-19:30
Θέση: Γραφεία ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, Βρυσακίου 15 Αθήνα
Είσοδος ελεύθερη

Πρόσκληση

ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, σε συνεργασία με την εταιρεία Civiltech Α.Ε., συνεχίζει τις ενημερωτικές εκδηλώσεις που έχουν ως σκοπό να αναδείξουν τα κύρια χαρακτηριστικά των νέων διαδικασιών και να προτείνουν πρακτικούς τρόπους οργάνωσης της δουλειάς του αρχιτέκτονα μηχανικού.

Η επόμενη εκδήλωση, με θέμα Νέος τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών θα πραγματοποιηθεί, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, Βρυσακίου 15 και Κλάδου, Μοναστηράκι, την Τρίτη 27 Μαΐου 2014, ώρα 17:00 – 19:30.

Σκοπός

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να παρουσιαστούν οι τροποποιήσεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, όπως αναθεωρήθηκε από το Ν.4178/2013 και το Ν.4258/2014, καθώς και η διαδικασία έκδοσης έγκρισης / άδειας δόμησης.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι εφαρμογές Building Διάγραμμα Δόμησης και Άδεια Δόμησης της Civiltech.

Στην εκδήλωση θα συμμετέχει εκ μέρους του συλλόγου ο Γενικός Γραμματέας του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑκ. Μιχάλης Τζάρας.

Θεματολογία

  • Παρουσίαση της μορφής και του περιεχομένου του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος δόμησης σύμφωνα τις νέες προδιαγραφές ΥΠΕΚΑ και το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό.
  • Ολοκληρωμένο παράδειγμα σύνταξης διαγράμματος δόμησης με την εφαρμογή Building Διάγραμμα Δόμησης.
  • Αναλυτική παρουσίαση των ειδικών υπολογισμών για νέους / νόμιμα υφιστάμενους /τακτοποιημένους / αυθαίρετους χώρους. Διαχείριση των εγκρίσεων  που δικαιολογούν τη νομιμότητα ή τη δυνατότητα διατήρησης υφισταμένων κτισμάτων.
  • Σύνδεση με την εφαρμογή Building Άδεια Δόμησης. Αυτόματη μεταφορά των χώρων του κτηρίου, ταξινομημένων ανά κατηγορία (νέοι/ νόμιμα υφιστάμενοι/ τακτοποιημένοι). Υπολογισμός εισφορών και κρατήσεων επί αμοιβών μηχανικών, σε περίπτωση συμφωνηθείσας αμοιβής.
  • Συμπλήρωση των εντύπων έγκρισης και άδειας δόμησης. Πραγματοποιούμενα και επιτρεπόμενα μεγέθη. Πώς πρέπει να αποτυπώνονται νέοι και υφιστάμενοι / τακτοποιημένοι χώροι στο έντυπο έγκρισης/δόμησης.
  • Δομή και ελάχιστο περιεχόμενο της έγγραφης συμφωνίας της παρ. 1α του άρθρου 7 του Ν.3919/2011 για την ανάθεση υπηρεσιών μηχανικού. Ολοκληρωμένη διαχείριση κάθε είδους έγγραφης συμφωνίας μηχανικού – εργοδότη και παραγωγή εντύπων ιδιωτικών συμφωνητικών για υπηρεσίες.

Ταυτότητα εκδήλωσης

Θέμα

Νέος τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών

Ημερομηνία

Τρίτη 27 Μαΐου 2014

Ώρα

17:00 – 19:30

Τόπος

Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
Βρυσακίου 15 και Κλάδου
Μοναστηράκι

Συμμετοχή

Η συμμετοχή είναι δωρεάν για τα μέλη του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.

Εγγραφή

Για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης, σας παρακαλούμε να εγγραφείτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.civiltech.gr/sadas/seminars ή επικοινωνήστε με τη γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στο τηλέφωνο 210 3215146.