Ενημέρωση

1os Διαγωνισμός του ΕΜΠ “Καινοτόμων Ιδεών και Σχεδίων για την αειφορία στην Πόλη της Αθήνας”, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ έως 20.02.14

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

1os Διαγωνισμός του ΕΜΠ “Καινοτόμων Ιδεών και Σχεδίων για την αειφορία στην Πόλη της Αθήνας”.

Παράταση Προθεσμίας υποβολής Προτάσεων/Ιδεών
Παρατείνεται μέχρι τις 20/2/2014 η προθεσμία υποβολής των Προτάσεων/Ιδεών του 1ου Διαγωνισμού του Ε.Μ.Π. με θέμα «Καινοτόμες Ιδέες και Σχεδία για την Αειφορία στην Πόλη της Αθήνας» που διοργανώνεται από τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΕΜΠ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι φοιτητές του ΕΜΠ (προπτυχιακοί – μεταπτυχιακοί – ΥΔ) καθώς και οι διπλωματούχοι του ΕΜΠ της τελευταίας 5ετίας. Κάθε πρόταση είναι ατομική ή ομαδική (μέγιστο 10 φοιτητές).
Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ ΕΜΠ www.dasta.ntua.gr.

 

Αφίσα