Ενημέρωση

Εγκύκλιος ΥΠΕΝ με θέμα: “Διευκρινήσεις ως προς τις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) σε σχέση με τις αρμοδιότητες των πρώην Επιτροπών Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε)”

Συνημμένα θα βρείτε την με ΑΠ ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/119196/1353/10.12.2020 Εγκύκλιο του ΥΠΕΝ με θέμα: “Διευκρινήσεις ως προς τις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) σε σχέση με τις αρμοδιότητες των πρώην Επιτροπών Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε)”