Χωρίς κατηγορία

EFAP (European Forum for Architectural Policies – Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τις Αρχιτεκτονικές Πολιτικές)

Ιστοσελίδα EFAP: www.efap-fepa.eu 

E-mail EFAP: [email protected]

 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (EFAP):

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πολιτικών για την Αρχιτεκτονική, το οποίο δημιουργήθηκε στο Παρίσι τον Ιούλιο του 2000, είναι ένα διακυβερνητικό δίκτυο συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα που αφορούν την αρχιτεκτονική.

Το Φόρουμ προάγει τον δημοκρατικό διάλογο ανάμεσα στα κράτη μέλη και τους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα που αφορούν την Αρχιτεκτονική και συνιστά ένα «άτυπο» δίκτυο ειδικών στον τομέα των αρχιτεκτονικών πολιτικών στην Ευρώπη. Στις πρωτοβουλίες του Φόρουμ συμμετέχουν κυβερνητικοί οργανισμοί, επαγγελματικές οργανώσεις και Ευρωπαϊκά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα προώθησης και προβολής της αρχιτεκτονικής. Συγκεκριμένα στο φόρουμ συμμετέχουν εκπρόσωποι των κρατών μελών που αντιπροσωπεύουν τρεις πυλώνες: 1) Υπουργεία Πολιτισμού και άλλα σχετικά Υπουργεία και κυβερνητικοί οργανισμοί 2) επαγγελματικές οργανώσεις και 3) Πολιτιστικά Ιδρύματα, ΜΚΟ κλπ. Στόχος του Φόρουμ είναι να πραγματοποιούνται δύο συναντήσεις/έτος στις χώρες της εκάστοτε Ευρωπαϊκής Προεδρίας. Την οργάνωση του Φόρουμ έχει η οργανωτική Επιτροπή (Steering Committee) η οποία συνεδριάζει στο πλαίσιο των συναντήσεων του Φόρουμ.

Με τη δράση που ανέπτυξε από το 2000 μέχρι σήμερα, το φόρουμ έχει διευκολύνει τη δημιουργία κοινών εργαλείων ανταλλαγής και πληροφόρησης και έχει οργανώσει μια σειρά συναντήσεων και σεμιναρίων στο πλαίσιο της εκάστοτε Ευρωπαϊκής Προεδρίας. Ανάμεσα στις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει περιλαμβάνονται: Η διακήρυξη για την αρχιτεκτονική ποιότητα στην Ευρώπη και το πρόγραμμα GAUDI (στο οποίο συμμετείχε και η Ελλάδα με το Δίκτυο Αρχιτεκτονικής ΥΠΠΟ). Στις συναντήσεις του Φόρουμ συμμετέχει με εκπρόσωπο του ο ΣΑΔΑΣ.

Το Φόρουμ είναι ένα «άτυπο» δίκτυο το οποίο δε μπορεί να έχει οικονομική αυτοδυναμία που να εξασφαλίζει μια μόνιμη γραμματειακή υποστήριξη αλλά κυρίως δε μπορεί να διεκδικεί χρηματοδοτήσεις και να υλοποιεί, μέσω του δικτύου των μελών του, Ευρωπαϊκά προγράμματα. Για να εξαλειφθεί αυτή η αδυναμία το φόρουμ δημιούργησε τον Οκτώβριο του 2006 τη «Διεθνή Ένωση για την Υποστήριξη του Φόρουμ Αρχιτεκτονικών Πολιτικών» (International Association of the European Union for Architectural Policies AISBL) η οποία σαν μη κερδοσκοπική ένωση θα μπορεί να λαμβάνει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΣΤΟ EFAP:

Δαμιανός Αμπακούμκιν

Αναπληρωτές: Έβελυν Παπαδοπούλου και Γεώργιος Βουδούρης

 

Σχετικά links:

 

Ενημερωτικά Σημειώματα