Δομή

Διοικητικό Συμβούλιο ΠΕΑ / Τομείς ευθύνης μελών Δ.Σ.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Τηλέφωνο
Fax

Πρόεδρος:

Δεσποτίδη Μυρτώ

210-9234979 210-9214274

Αντιπρόεδρος:

Βακαλόπουλος Άγγελος

2310-268605 2310-268605

Γεν. Γραμματέας:

Τζάρας Μιχάλης

210-9700368 210-9700369

Ειδ.Γραμματέας:

 Πάππα Όλγα  2310-326970  2310-326970

Ταμίας:

Φραντζή Μαρία

22670-31188,
210-9025323
22670-29115

Μέλη:

Αμπακούμκιν Δαμιανός 210-3218589 210-3232866
Αυγερινού Αφροδίτη 210-9910116 210-9932130
Βουρεκάς Κώστας 210-8664118 210-8664118
Βράκας Αλέξανδρος 22210-92222 22210-92222
Κατερίνη Τόνια 210-3609287 210-3609287
Μεταλληνού Βιβιάννα 2310-281695, 2310-886850 2310-281695
Πάνου Γιάννης 210-6463423 210-6463423
Παπαντωνίου Πόπη 2810-226763 2810-341207
Πλατσάκης Γιώργος 210-6444029 210-6444039
Συναδινός Πέτρος 210-7228545 210-7214840