Επαγγελματικά Θέματα

Δυο Ευρωπαϊκά Προγράμματα τώρα στο Διαδίκτυο

Τα δυο νέα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα (2010-2013): «Εκπαιδευτικά Εργαλεία για Προσβάσιμες Πόλεις» (ΕΕΠΠ), και «Εκπαιδευτικά Εργαλεία για Αειφόρα Κτίρια» (ΕΕΑΚ), έχουν αναρτηθεί/δημοσιευτεί στο διαδίκτυο, και, τόσο το δημόσιο όσο και το πλήρες – ερευνητικό μέρος αυτών είναι άμεσα κι’ ελεύθερα προσβάσιμο στο ευρύτερο κοινό.

Εκπαιδευτικά Εργαλεία για Προσβάσιμες Πόλεις

Εκπαιδευτικά Εργαλεία για Αειφόρα Κτίρια

Αμέσως μετά το “Καλωσόρισμα” και την είσοδο σας στις παραπάνω ιστοσελίδες θα δείτε, στο επάνω ή κάτω δεξιό μέρος της οθόνης, το «Εγγραφείτε στο δίκτυο» και εάν το επιθυμείτε μπορείτε να συνεχίσετε με την εγγραφή σας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Με αυτό τον τρόπο, σαν εγγεγραμμένα μέλη πλέον, θα έχετε την δυνατότητα διαδραστικής πρόσβασης στο σύνολο των διαθέσιμων πληροφοριών των προγραμμάτων τα οποία και με τη δική σας συμμετοχή, αισιοδοξούμε ότι θα βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη.

Σωτήρης Ν. Παπαδόπουλος
Αρχιτέκτονας, εταίρος των προγραμμάτων