Ενημέρωση

Δήμος Αλμωπίας : Καλλιτεχνικές Δραστηριότητες για τα Σταυροδρόμια της Φύσης και της Ιστορίας (2 έως 9 Ιουλίου)

Ο Δήμος Αλμωπίας διοργανώνει Εργαστήριο με 14 φοιτητές αρχιτεκτονικών σχολών από 2 έως 9 Ιουλίου 2016, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Living History – Living Nature II” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007 – 2013».

 

Για την ανακοίνωση της Επίσημης Πρόσκλησης και της Αίτησης στο επταήμερο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση : www.lhilna.eu/?p=24281