Ενημέρωση

Διευκρινίσεις επί της παράτασης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Α.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 166, ΑΘΗΝΑ»

Διευκρινίσεις για τη νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο  Πανελλήνιου Χωροταξικού-Πολεοδομικού Διαγωνισμού Ιδεών «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Α.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 166, T.K. 118-54 ΑΘΗΝΑ».

Υποβολή έως 4 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

 

Συνημμένα θα βρείτε την σχετική Ανακοίνωση.